Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Ảnh bìa_Lốc Trên Đường Cao Tốc | RichChoi

Chào dạo này trên Facebook có nhiều biến động về 9 thanh niên vừa cướp tiền xe khách vừa LIVE STREAM ôi vcl :V Thêm vào đó Rapper RichChoi vừa ra thêm bản rap Lốc Trên Đường Cao Tốc. Nên mình cũng sẵn tiện cho nó cái bìa !