Chào các bạn, để tạo một hiệu ứng link ảnh 7 màu nhấp nháy cho Blogspot khi rê chuột qua link bài viếtnào đó, việc đó tưởng chừng rất khó nhưng thực ra lại rất đơn giản :)))

Bạn chỉ cần chèn code trước thẻ </head> là được:

 <script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
 var rate = 20;
 if (document.getElementById)
  window.onerror=new Function("return true")
 var objActive;  // The object which event occured in
  var act = 0;    // Flag during the action
  var elmH = 0;   // Hue
  var elmS = 128; // Saturation
  var elmV = 255; // Value
  var clrOrg;     // A color before the change
  var TimerID;    // Timer ID
 if (document.all) {
  document.onmouseover = doRainbowAnchor;
  document.onmouseout = stopRainbowAnchor;
  }
  else if (document.getElementById) {
  document.captureEvents(Event.MOUSEOVER | Event.MOUSEOUT);
  document.onmouseover = Mozilla_doRainbowAnchor;
  document.onmouseout = Mozilla_stopRainbowAnchor;
  }
 function doRainbow(obj)
  {
  if (act == 0) {
  act = 1;
  if (obj)
  objActive = obj;
  else
  objActive = event.srcElement;
  clrOrg = objActive.style.color;
  TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
  }
  }
 function stopRainbow()
  {
  if (act) {
  objActive.style.color = clrOrg;
  clearInterval(TimerID);
  act = 0;
  }
  }
 function doRainbowAnchor()
  {
  if (act == 0) {
  var obj = event.srcElement;
  while (obj.tagName != 'A' && obj.tagName != 'BODY') {
  obj = obj.parentElement;
  if (obj.tagName == 'A' || obj.tagName == 'BODY')
  break;
  }
 if (obj.tagName == 'A' && obj.href != '') {
  objActive = obj;
  act = 1;
  clrOrg = objActive.style.color;
  TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
  }
  }
  }
 function stopRainbowAnchor()
  {
  if (act) {
  if (objActive.tagName == 'A') {
  objActive.style.color = clrOrg;
  clearInterval(TimerID);
  act = 0;
  }
  }
  }
 function Mozilla_doRainbowAnchor(e)
  {
  if (act == 0) {
  obj = e.target;
  while (obj.nodeName != 'A' && obj.nodeName != 'BODY') {
  obj = obj.parentNode;
  if (obj.nodeName == 'A' || obj.nodeName == 'BODY')
  break;
  }
 if (obj.nodeName == 'A' && obj.href != '') {
  objActive = obj;
  act = 1;
  clrOrg = obj.style.color;
  TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
  }
  }
  }
 function Mozilla_stopRainbowAnchor(e)
  {
  if (act) {
  if (objActive.nodeName == 'A') {
  objActive.style.color = clrOrg;
  clearInterval(TimerID);
  act = 0;
  }
  }
  }
 function ChangeColor()
  {
  objActive.style.color = makeColor();
  }
 function makeColor()
  {
  // Don't you think Color Gamut to look like Rainbow?
 // HSVtoRGB
  if (elmS == 0) {
  elmR = elmV;    elmG = elmV;    elmB = elmV;
  }
  else {
  t1 = elmV;
  t2 = (255 - elmS) * elmV / 255;
  t3 = elmH % 60;
  t3 = (t1 - t2) * t3 / 60;
 if (elmH < 60) {
  elmR = t1;  elmB = t2;  elmG = t2 + t3;
  }
  else if (elmH < 120) {
  elmG = t1;  elmB = t2;  elmR = t1 - t3;
  }
  else if (elmH < 180) {
  elmG = t1;  elmR = t2;  elmB = t2 + t3;
  }
  else if (elmH < 240) {
  elmB = t1;  elmR = t2;  elmG = t1 - t3;
  }
  else if (elmH < 300) {
  elmB = t1;  elmG = t2;  elmR = t2 + t3;
  }
  else if (elmH < 360) {
  elmR = t1;  elmG = t2;  elmB = t1 - t3;
  }
  else {
  elmR = 0;   elmG = 0;   elmB = 0;
  }
  }
 elmR = Math.floor(elmR).toString(16);
  elmG = Math.floor(elmG).toString(16);
  elmB = Math.floor(elmB).toString(16);
  if (elmR.length == 1)    elmR = "0" + elmR;
  if (elmG.length == 1)    elmG = "0" + elmG;
  if (elmB.length == 1)    elmB = "0" + elmB;
 elmH = elmH + rate;
  if (elmH >= 360)
  elmH = 0;
 return '#' + elmR + elmG + elmB;
  }
 //]]>
 </script>

Vậy thôi, chỉ cần vài thủ thuật đơn giản bạn đã làm được Link 7 màu cho Blog của bạn rồi đấy ! Chúc các bạn thành công và đừng quên truy cập Blog để xem thêm nhiều bài viết bổ ích hơn nữa nhé !

Nguồn Thái Tính IT
0 bình luận
Tag
 • 0 bình luận
 • Mặt cười
 • Chèn ảnh
 • Mã hóa HTML
 • Lưu ý
 • Admin Panel
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3
 • Chức năng này hiện chưa khả dụng, bấm vào đây để sử dụng tạm.
 • Hướng dẫn bình luận

  Chèn chữ in đậm: Chữ in đậm

  Chèn chữ in đậm: Chữ in nghiêng

  Chèn ảnh: [img]Link Ảnh[/img]


  Một số lưu ý khi bình luận

  Không đăng bình luận có nội dung khiêu dâm, 18+

  Không đăng bình luận có liên quan đến chính trị, nhà nước.

  Không đăng bình luận có nội dung phản động, kích động chiến tranh, thù địch.

  Không đăng bình luận có nội dung phản cảm, bêu rếu, nói xấu.

  Không đăng bình luận có nội dung tục tiểu, bậy bạ hay thậm chí "vô học".

  Không đăng bình luận có liên kết spam, dẫn đến những trang có nội dung xấu.

  Được đăng bình luận có mang tính đóng góp, xây dựng bài viết / blog.

  Được đăng bình luận có liên quan đến nội dung bài viết.

  Có thể góp ý, hay báo lỗi bài viết (thiếu ý, sai chính tả hay thiếu hình ảnh minh họa).

  Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

  Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.

  Bấm vào đây để xem chi tiết hơn nội quy trên Blog.

 • Đây là khu vực quản trị, bạn không có quyền truy cập vào!